VERKSTADKLUBBEN KVÆRNER STORD

Saman står vi sterkare!

Tiltak for oljeindustrien- ope brev

Tiltak for oljeindustrien   Tiltak for oljeindustrien Det er tøffe tider. Også for vår største og viktigaste industri er situasjonen dramatisk. Oljeindustrien, som har framskaffa rikdomen våre politikarar nyttar til viktige mottiltak mot konsekvensar av koronakrise og oljeprisfall, representerer ei lang rekke livsviktige hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn over heile landet. Utan raske og kraftfulle tiltak nærmar…

Årsmøte

Årsmøte fredag 6.mars kl1300. Lokasjon: spisesal Vestbygget.   Verkstadklubben Årsmøte 2020-annonse

Medlemsmøte

Medlemsmøte tirsdag 27.august. Dagskift kl: 1415-1500 Ettermiddagkift kl: 1530-1600 Spisesal, Vestbygget Agenda: Lokale lønnsforhandlinger

Årsmøte 2019

Årsmøtet vert torsdag 28 februar kl 1300 i Vestbygget, spisesal.   ÅRSMØTE 2019- oppslag

Oppslag årsmøte 2019

Årsmøtet i Verkstadklubben vil bli halde torsdag 28 februar 2019. Nærare om tidspunkt og stad kjem seinare. Her ligg informasjon kring forslag til årsmøtet.   Oppslag Årsmøte 2019 Verkstadklubben Kværner Stord

Medlemsmøte

Medlemsmøte tirsdag 14. august, spisesal Vestbygget. Dagskift: kl 14.00-15.00 Ettermiddagskift: kl 15.30-16.30