Tiltak for oljeindustrien- ope brev

Tiltak for oljeindustrien   Tiltak for oljeindustrien Det er tøffe tider. Også for vår største og viktigaste industri er situasjonen dramatisk. Oljeindustrien, som har framskaffa rikdomen våre politikarar nyttar til viktige mottiltak mot konsekvensar av koronakrise og oljeprisfall, representerer ei lang rekke livsviktige hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn over heile landet. Utan raske og kraftfulle tiltak nærmar…

Fornya tillit

På torsdagens årsmøte fekk Amram Hadida og Håvard Kvarme fornya tillit i klubbadministrasjonen i Verkstadklubben Kværner Stord. Hadida går inn i to nye år som klubbleiar, mens Kvarme vart attvald som sosialtillitsvalt/sekretær for same periode. Det har vore ein variert årsmøteperiode med arbeid på Njord, Johan Sverdrup, Aasta Hansten og ferdiggjering av Nyhamna-prosjektet. Det siste…