Lønnssystem operatører mekaniske fag- oppdatert

Lønnssystem operatører mekaniske fag   Innplasering i lønnssystemet for den enkelte bestemmes av stilling/fag, ansiennitet og kompetanse. Disse bestemmelsene finner du også i lønnsavtalen. Timelønn er sett sammen av grunnlønn og noen faste tillegg. Årslønn er timelønn * 1950 (brevlønn) Månedslønn (fast månedlig utlønning) er timelønn * 162,5 Tillegg til timelønn er variable tillegg som…

Status lønnsforhandlingar

Status lønnsforhandlinger.

Verkstadklubben har gjennomført medlemsmøter og informert medlemmer på alle lokasjoner.

Forhandlingsutvalget har hatt møte med bedriften torsdag 5/10-17. Situasjonen er fortsatt den samme. Bedriften ønsker ikkje å forhandle om kronetillegg.

Vi vurderer situasjonen fortløpende. Og oppdaterer medlemmene via sms og på nettsida vår.

Amram Hadida, klubbleder